On aika toimia!

Laske ja raportoi yrityksesi päästöt vähentääksesi hiilijalanjälkeäsi.

Mitä me teemme?

Carbon Control ja Co2Suomen missiona on tarjota yrityksille kustannustehokkaita laskenta- ja raportointiratkaisuja todellisen Net Zero -tilan saavuttamiseksi, ylläpitämiseksi sekä raportoimiseksi.

Miksi?
Hiilijalanjälkemme vaihtelee yrityksittäin, jokainen asiakas on ainutlaatuinen. Tärkeintä on asiakkaan sitoutuminen ilmastonmuutoksen torjuntaan ja osoittaa vastuullisuutensa. ECC:n konsultit ovat erittäin päteviä ja käyttävät viimeisintä saatavilla olevaa dataa ja työkaluja määrittääkseen kunkin yrityksen todelliset tarpeet sekä ratkaisut hiilijalanjäljen pienentämiseksi todellisen nettonolla CO2 -tilan saavuttamiseksi.

Miten?
Myönnämme rekisteröidyille asiakkaille Carbon Offset -sertifikaatin varmistaakseen, että he ovat hiilineutraaleja tai osoittakseen olevansa vastuullinen toimija ilmastonmuutoksessa. Sertifikaatti noudattaa täysin ISO 14064 -standardeja, GHG-protokollaa ja parasta globaalia käytäntöä määrittäessään asiakkaidensa todellista CO2-jalanjälkeä ja sen kehitystä.

Vastuurekisteri.fi

Liity Vastuurekisteriin ja aloita yrityksesi vastuullinen toiminta ilmasto ja ympäristövastuuseen liittyen. Tutustu Vastuurekisteriin tästä

Lasketaanko yrityksessäsi hiilijalanjälkeä?

 

Monet yrittäjät ovat huomanneet, että yhä enemmän edellytetään tietoa yrityksen hiilijalanjäljestä ja ympäristö sekä ilmastovastuullisuudesta..
Vastuullisuus on muodostunut kilpailuetutekijäksi ja paikoin jopa pakolliseksi.

Yritysten on panostettava ilmastoasioihin säilyttääkseen kilpailukykynsä ja vaativat vastuuta myös alihankkijoiltaan. Yritysten on hyvä varautua muuttuvaan toimintaympäristöön. Tiukemmat standardit ja haitalliset verot ovat myös yleistymässä.

Co2Suomi ja European Carbon Control tekee laskelmasi ja raportin, jonka avulla yrityksesi voi sitoutua hiilineutraaliuteen ja vähentää päästöjään sekä raportoida päästöistään luotettavalla tavalla.

Esimerkiksi Suomen tavoite olla hiilineutraali vuonna 2030 on yhteiskunnalle kunnianhimoinen tavoite. Tavoitteen saavuttaminen vaatii toimia kaikilta yrityksiltä kaikilla toimialoilla. Mitä aikaisemmin yritys osallistuu laskelmiin, raportointiin ja päästöjen vähentämiseen, sitä helpommin yritys pystyy vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

Tutkimuksen mukaan jo 72 % yrityksistä kokee olevansa vastuussa sosiaalisten ongelmien ratkaisemisesta, kun viime vuonna vastaava luku oli 50 %.

Yrityksen vastuullisuuteen liittyvät toimet (ympäristö-, sosiaali-, yhteiskuntavastuu) ovat kasvava kilpailuetutekijä.

 

Päästövähennysten ja vastuullisuuden osoittamisen vaiheet:

Määrittele päästöt ja vähennystavoitteet!
Ilmastositoumusjärjestelmä perustuu GHG Protocol -standardiin yrityksen hiilijalanjäljen laskennassa.
GHG-protokollaa käytetään laajasti päästövähennysten laskennassa ja tavoitteiden asettamisessa.
GHG-protokolla näyttää helposti, mitkä asiat yrityksen on kerättävä, laskettava ja raportoitava.
Käytämme tätä protokollaa laskennassa ja raportoinnissa.

 

Kuinka aloittaa päästövähennysten ja -toimenpiteiden määrittäminen?

Ensin kartoitamme toimintanne, miten yrityksesi toimii yleisesti: onko esimerkiksi paljon kuljetuksia, työmatkoja tai mikä on energiankulutus?
Energiankulutuksesta voi muodostua merkittävä päästölähde niin teollisuudessa kuin kaupan alalla, ja energialähde voi vaihdella paljonkin, esimerkiksi lämmitys tai jäähdytys. Teollisuus määrittelee myös paljon päästölähteitä. Lisäksi kannattaa tutustua esimerkiksi yrityksen sähkösopimuksiin tai matkustamiseen päästölähteiden osalta.

 

Päästölähteiden ja -tason määrittämisen jälkeen selvitetään, miten päästöjen vähennystavoitteet asetetaan ja miten vähennystoimenpiteet etenevät.

Päästölaskennan ensimmäisenä vuonna on tarpeen rajata ja dokumentoida hyvin tuotostiedot; kasvihuonekaasujärjestelmässä on tiedonkeruutaulukko. Laskelma on helpompi toistaa vuosittain ja näin näet tekemäsi toimintasi vaikutukset.

Olennaista on, mitä toimenpiteitä seuraavan viiden vuoden aikana ryhdytään tarkastamaan. Aloitetaan niistä, jotka ovat helpoimpia ja edullisimpia. Yksi helppo asia on tarkistaa sähkö- ja energiankulutus. Toimenpiteet vaikuttavat jokaista viiden vuoden jaksoa kohden. Ensin on yritettävä vähentää kaikkia mahdollisia päästöjä, ja sitten loput voidaan kompensoida – eli hyvittää hankkimalla päästöoikeuksia.

Toimenpiteiden kustannustehokkuus voidaan määrittää kustannus-hyötyanalyysin avulla.

Prosessin edetessä selviää, kuinka paljon päästöjä voidaan millä tahansa toimenpiteillä vähentää ja mitkä ovat suuruusluokat.

 

Päästövähennystavoitteiden ja -toimenpiteiden asettaminen kanssamme:

Perustaso;
Lähtötilanteen päästöt määritetään.

Potentiaali;
Päästöjen vähentämispotentiaalin tunnistaminen päästölähteiden mukaan.

Priorisointi;
Helpoimmat ja halvimmat saavutettavat toimenpiteet asetetaan etusijalle.

Tavoitteet ja suunnitelma;
Tavoitteet ja välitavoitteet asetetaan viiden vuoden välein. Laskenta ja raportointi vuosittain.

 

Kun olemme laskeneet ja raportoineet yrityksesi hiilijalanjäljen, sitä kannattaa seurata ja verrata toimialasi muihin yrityksiin. Vastuullisuusraportoinnissa monet yritykset raportoivat toimenpiteistään päästöjen vähentämiseksi.

Raporttimme tulee liittää yrityksenne tilinpäätökseen ja vuosikertomukseen, jolloin se on julkinen. Tässä me autamme ja teemme yhteistyötä tilitoimistonne tai kirjapitäjänne kanssa, näin kaikki tiedot ovat oikein ja perusteltuja.

 

Tilaa meiltä laskenta ja raportointi sekä konsultointi.

Laskenta ja raportointipalvelut:
Asiakaspalvelumme
Puhelin: 09 26060260
info@co2suomi.fi

Toimi nyt. Ota yhteyttä!

Lasketaanko yrityksessäsi hiilijalanjälkeä?

 

Monet yrittäjät ovat huomanneet, että yhä enemmän tarjouspyyntöjä ja tilauksia edellytetään, tietoa yrityksen hiilijalanjäljestä. Vastuullisuus on muodostunut kilpailuetutekijäksi ja paikoin jopa pakolliseksi.

Yritysten on panostettava ilmastoasioihin säilyttääkseen kilpailukykynsä ja vaativat vastuuta myös alihankkijoiltaan. Yritysten on hyvä varautua muuttuvaan toimintaympäristöön. Tiukemmat standardit ja haitalliset verot ovat myös yleistymässä.

 

Co2Suomi ja European Carbon Control tekee laskelmasi ja raportin, jonka avulla yrityksesi voi sitoutua hiilineutraaliuteen ja vähentää päästöjään sekä raportoida päästöistään luotettavalla tavalla.

 

Esimerkiksi Suomen tavoite olla hiilineutraali vuonna 2030 on yhteiskunnalle kunnianhimoinen tavoite. Tavoitteen saavuttaminen vaatii toimia kaikilta yrityksiltä kaikilla toimialoilla. Mitä aikaisemmin yritys osallistuu laskelmiin, raportointiin ja päästöjen vähentämiseen, sitä helpommin yritys pystyy vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

Tutkimuksen mukaan jo 72 % yrityksistä kokee olevansa vastuussa sosiaalisten ongelmien ratkaisemisesta, kun viime vuonna vastaava luku oli 50 %.

 

Yrityksen vastuullisuuteen liittyvät toimet (ympäristö-, sosiaali-, yhteiskuntavastuu) ovat kasvava kilpailuetutekijä.

 

Päästövähennysten ja vastuullisuuden osoittamisen vaiheet:

Määrittele päästöt ja vähennystavoitteet!
Ilmastositoumusjärjestelmä perustuu GHG Protocol -standardiin yrityksen hiilijalanjäljen laskennassa. GHG-protokollaa käytetään laajasti päästövähennysten laskennassa ja tavoitteiden asettamisessa. GHG-protokolla näyttää helposti, mitkä asiat yrityksen on kerättävä, laskettava ja raportoitava. Käytämme tätä protokollaa laskennassa ja raportoinnissa.

 

Kuinka aloittaa päästövähennysten ja -toimenpiteiden määrittäminen?
Ensin kartoitamme oman toimintamme, miten yrityksesi toimii yleisesti: onko esimerkiksi paljon kuljetuksia ja työmatkoja vai mikä on energiankulutus. Energiankulutuksesta voi muodostua merkittävä päästölähde niin teollisuudessa kuin kaupan alalla, ja energialähde voi vaihdella paljonkin, esimerkiksi lämmitys tai jäähdytys. Teollisuus määrittelee myös paljon päästölähteitä. Lisäksi kannattaa tutustua esimerkiksi yrityksen sähkösopimuksiin tai matkustamiseen päästölähteiden osalta.

 

Päästölähteiden ja -tason määrittämisen jälkeen selvitetään, miten päästöjen vähennystavoitteet asetetaan ja miten vähennystoimenpiteet etenevät.

 

Päästölaskennan ensimmäisenä vuonna on tarpeen rajata ja dokumentoida hyvin tuotostiedot, kasvihuonekaasujärjestelmässä on tiedonkeruutaulukko. Laskelma on helpompi toistaa vuosittain ja näin näet tekemäsi toimintasi vaikutukset.

 

Olennaista on, mitä toimenpiteitä seuraavan viiden vuoden aikana ryhdytään tarkastamaan. Aloitetaan niistä, jotka ovat helpoimpia ja edullisimpia. Yksi helppo asia on tarkistaa sähkö ja energian kulutus ja käyttö. Toimenpiteet vaikuttavat jokaista viiden vuoden jaksoa kohden. Ensin on yritettävä vähentää kaikkia mahdollisia päästöjä ja sitten loput voidaan kompensoida eli hyvittää hankimalla päästöoikeuksia.

 

Toimenpiteiden kustannustehokkuus voidaan määrittää kustannus-hyötyanalyysin avulla: kuinka paljon toimenpiteellä voidaan vähentää päästöjä ja karkealla arviolla hyödyistä.

 

Prosessin edetessä selviää, kuinka paljon päästöjä voidaan millä tahansa toimenpiteillä vähentää ja mitkä ovat suuruusluokat.

 

Päästövähennystavoitteiden ja -toimenpiteiden asettaminen kanssamme:

Perustaso;
Lähtötilanteen päästöt määritetään.

Potentiaali;
Päästöjen vähentämispotentiaalin tunnistaminen päästölähteiden mukaan.

Priorisointi;
Helpoimmat ja halvimmat saavutettavat toimenpiteet asetetaan etusijalle.

Tavoitteet ja suunnitelma;
Tavoitteet ja välitavoitteet asetetaan viiden vuoden välein. Laskenta ja raportointi vuosittain.

 

Kun olemme laskeneet ja raportoineet yrityksesi hiilijalanjäljen, sitä kannattaa seurata ja verrata toimialasi muihin yrityksiin. Vastuullisuusraportoinnissa monet yritykset raportoivat toimenpiteistään päästöjen vähentämiseksi.

 

Raportimme tulee liittää yrityksenne tilinpäätökseen ja vuosikertomukseen, jolloin se on julkinen. Tässä me autamme ja teemme yhteistyötä tilitoimistonne tai kirjapitäjänne kanssa, näin kaikki tiedot ovat oikein ja perusteltuja.

 

Tilaa meiltä laskenta, raportointi ja konsultointi.

 

Laskenta- ja raportointipalvelut:
Kimmo Mirjamo

Puhelin: 0400 337 227 / +44 7788 786522‬
kimmo@carboncontrol.eu

Toimi nyt. Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä

info@carboncontrol.eu

Translate »