On aika toimia.

Laske ja raportoi yrityksesi päästöt vähentääksesi hiilijalanjälkeäsi nyt!

Mitä me teemme?

 jaCo2Suomi ja European Carbon Control “ECC:n” missiona on tarjota yrityksille kustannustehokkaita ratkaisuja todellisen Net Zero -tilan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Hiilijalanjälkemme vaihtelee yrityksittäin, maittain – jokainen asiakas on ainutlaatuinen. Tärkeintä on asiakkaan sitoutuminen ilmastonmuutoksen torjuntaan ja osoittaa vastuullisuutensa. ECC:n konsultit ovat erittäin päteviä ja käyttävät viimeisintä saatavilla olevaa dataa ja työkaluja määrittääkseen kunkin yrityksen todelliset tarpeet ja ratkaisut hiilijalanjäljen pienentämiseksi todellisen nettonolla CO2 -tilan saavuttamiseksi. ECC myöntää asiakkaille Carbon Offset -sertifikaatin varmistaakseen, että he ovat hiilineutraaleja tai osoittakseen olevnsa vastuullinen toimija ilmastonmuutoksessa. ECC noudattaa täysin ISO 14064 -standardeja, GHG-protokollaa ja parasta globaalia käytäntöä määrittäessään asiakkaidensa todellista CO2-jalanjälkeä ja sen kehitystä.

Lasketaanko yrityksessäsi hiilijalanjälkeä?

Päästövähennysten ja vastuullisuuden osoittamisen vaiheet:

 

Monet yrittäjät ovat huomanneet, että yhä enemmän tarjouspyyntöjä ja tilauksia edellytetään, tietoa yrityksen hiilijalanjäljestä. Vastuullisuus on muodostunut kilpailuetutekijäksi ja paikoin jopa pakolliseksi.

Yritysten on panostettava ilmastoasioihin säilyttääkseen kilpailukykynsä ja vaativat vastuuta myös alihankkijoiltaan. Yritysten on hyvä varautua muuttuvaan toimintaympäristöön. Tiukemmat standardit ja haitalliset verot ovat myös yleistymässä.

 

Co2Suomi ja European Carbon Control tekee laskelmasi ja raportin, jonka avulla yrityksesi voi sitoutua hiilineutraaliuteen ja vähentää päästöjään sekä raportoida päästöistään luotettavalla tavalla.

 

Esimerkiksi Suomen tavoite olla hiilineutraali vuonna 2030 on yhteiskunnalle kunnianhimoinen tavoite. Tavoitteen saavuttaminen vaatii toimia kaikilta yrityksiltä kaikilla toimialoilla. Mitä aikaisemmin yritys osallistuu laskelmiin, raportointiin ja päästöjen vähentämiseen, sitä helpommin yritys pystyy vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

Tutkimuksen mukaan jo 72 % yrityksistä kokee olevansa vastuussa sosiaalisten ongelmien ratkaisemisesta, kun viime vuonna vastaava luku oli 50 %.

 

Yrityksen vastuullisuuteen liittyvät toimet (ympäristö-, sosiaali-, yhteiskuntavastuu) ovat kasvava kilpailuetutekijä.

 

Määrittele päästöt ja vähennystavoitteet!
Ilmastositoumusjärjestelmä perustuu GHG Protocol -standardiin yrityksen hiilijalanjäljen laskennassa. GHG-protokollaa käytetään laajasti päästövähennysten laskennassa ja tavoitteiden asettamisessa. GHG-protokolla näyttää helposti, mitkä asiat yrityksen on kerättävä, laskettava ja raportoitava. Käytämme tätä protokollaa laskennassa ja raportoinnissa.

 

Kuinka aloittaa päästövähennysten ja -toimenpiteiden määrittäminen?
Ensin kartoitamme oman toimintamme, miten yrityksesi toimii yleisesti: onko esimerkiksi paljon kuljetuksia ja työmatkoja vai mikä on energiankulutus. Energiankulutuksesta voi muodostua merkittävä päästölähde niin teollisuudessa kuin kaupan alalla, ja energialähde voi vaihdella paljonkin, esimerkiksi lämmitys tai jäähdytys. Teollisuus määrittelee myös paljon päästölähteitä. Lisäksi kannattaa tutustua esimerkiksi yrityksen sähkösopimuksiin tai matkustamiseen päästölähteiden osalta.

 

Päästölähteiden ja -tason määrittämisen jälkeen selvitetään, miten päästöjen vähennystavoitteet asetetaan ja miten vähennystoimenpiteet etenevät.

 

Päästölaskennan ensimmäisenä vuonna on tarpeen rajata ja dokumentoida hyvin tuotostiedot, kasvihuonekaasujärjestelmässä on tiedonkeruutaulukko. Laskelma on helpompi toistaa vuosittain ja näin näet tekemäsi toimintasi vaikutukset.

 

Olennaista on, mitä toimenpiteitä seuraavan viiden vuoden aikana ryhdytään tarkastamaan. Aloitetaan niistä, jotka ovat helpoimpia ja edullisimpia. Yksi helppo asia on tarkistaa sähkö ja energian kulutus ja käyttö. Toimenpiteet vaikuttavat jokaista viiden vuoden jaksoa kohden. Ensin on yritettävä vähentää kaikkia mahdollisia päästöjä ja sitten loput voidaan kompensoida eli hyvittää hankimalla päästöoikeuksia.

 

Toimenpiteiden kustannustehokkuus voidaan määrittää kustannus-hyötyanalyysin avulla: kuinka paljon toimenpiteellä voidaan vähentää päästöjä ja karkealla arviolla hyödyistä.

 

Prosessin edetessä selviää, kuinka paljon päästöjä voidaan millä tahansa toimenpiteillä vähentää ja mitkä ovat suuruusluokat.

 

Päästövähennystavoitteiden ja -toimenpiteiden asettaminen kanssamme:

Perustaso;
Lähtötilanteen päästöt määritetään.

Potentiaali;
Päästöjen vähentämispotentiaalin tunnistaminen päästölähteiden mukaan.

Priorisointi;
Helpoimmat ja halvimmat saavutettavat toimenpiteet asetetaan etusijalle.

Tavoitteet ja suunnitelma;
Tavoitteet ja välitavoitteet asetetaan viiden vuoden välein.

 

Kun olemme laskeneet ja raportoineet yrityksesi hiilijalanjäljen, sitä kannattaa seurata ja verrata toimialasi muihin yrityksiin. Vastuullisuusraportoinnissa monet yritykset raportoivat toimenpiteistään päästöjen vähentämiseksi.

 

Raportimme tulee liittää yrityksenne tilinpäätökseen ja vuosikertomukseen, jolloin se on julkinen.

 

Tilaa meiltä laskenta ja raportointi sekä konsultointi.

info@co2suomi.fi

 

Toimi nyt. Ota yhteyttä!

Contact us

info@carboncontrol.eu

Translate »